Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Agroporadenství

Navigace
Poradenství
Expertní systémy a metodiky
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Informační podpora
Aktuality -Informační podpora
Legislativa ČR
Legislativa EU
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : so - 14.12.2019
Svátek má : Lýdie
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Vybraná ustanovení právních předpisů ES týkající se zákonných požadavků na hospodaření dle čl. 3 a 4 a přílohy 3 nařízení Rady 1782/03 z 29. 9. 2003
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 20832 ; Vydáno : 18.6. 2007 ; Autor : Ing. Josef Kořínek
Zákonné požadavky na hospodaření upravené v čl. 3 a 4 nařízení Rady 1782/03 vychází z 18 právních předpisů ES (14 směrnic a 4 nařízení). Tyto předpisy jsou vymezeny v příloze 3 nařízení a jsou rozděleny do tří skupin na základě kritéria účinnosti od: A. Účinné od 1. 1. 2005 B. Účinné od 1. 1. 2006 C. Účinné od 1. 1. 2007
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Příloha : Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků [doc ; 83968 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami [doc ; 73216 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství [doc ; 77824 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. Prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů [doc ; 93184 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. Května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin [doc ; 326144 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 92/102/EHS ze dne 27. Listopadu 1992 o identifikaci a evidování zvířat [doc ; 78848 bytů]


Příloha : Nařízení Komise (ES) č. 2629/97 ze dne 29. prosince 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 820/97, pokud jde o ušní značky, evidenci hospodářství a pasy v rámci systému identifikace a evidence skotu [doc ; 27136 bytů]

Příloha : Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) [doc ; 133120 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [doc ; 270848 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS [doc ; 101888 bytů]

Příloha : Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. Ledna 2002 o stanovení obecných zásad a požadavků právních předpisů v oblasti potravin, o vytvoření Evropského orgánu pro nezávadnost potravin a stanovení postupů, pokud jde o nezávadnost potravin [doc ; 150016 bytů]

Příloha : Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [doc ; 345088 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 85/511/EHS ze dne 18. Listopadu 1985, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky [doc ; 129536 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. Prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých chorob zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat [doc ; 163328 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000 o zvláštních ustanoveních týkajících se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí [doc ; 70656 bytů]

Příloha : Směrnice Rady 91/629/EHS ze dne 19. listopadu 1991, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat [doc ; 54784 bytů]


Příloha : Směrnice Rady 91/630/EHS ze dne 19. listopadu 1991, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat [doc ; 64512 bytů]


Příloha : Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely [doc ; 72704 bytů]


Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc prosinec 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Dnešní články
www.kr-ustecky.cz a www.kisuk.cz">Získejte značku Přemysla Oráče Ústeckého kraje
www.regionalnipotravina.cz a www.kisuk.cz

">Získejte značku Regionální potravina Ústeckého kraje
www.lidovky.cz">V Česku včelaříme blbě, medaři plní úly chemií, píše pronásledovaný včelař
Syndrom vařené žáby
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2019
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 28. únoru 2019
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkajících se zemědělské výroby a rozvoje venkova v roce 2018
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské vyroby a rozvoje venkova k 30. listopadu 2018
Projekty na podporu chovatelů masného skotu
Pozvánka na exkurzi "Zemědělství na Vysočině"

Nejčtenější články
Vybraná ustanovení právních předpisů ES týkající se zákonných požadavků na hospodaření dle čl. 3 a 4 a přílohy 3 nařízení Rady 1782/03 z 29. 9. 2003
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č 1698/2005
Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků
Výběr z České legislativy (zákony, vyhlášky a nařízení vlády)
Vyšla "Příručka ochrany proti vodní erozi"
Nový evropský vzdělávací program celoživotního učení - Lifelong Learning Programme
Evropská komise doporučila daňové zvýhodnění biopaliv
Organizace agro-potravinářského výzkumu v EU a jeho budoucí zaměření (Trendy v potravinářském výzkumu)
Nový návrh nařízení vlády č. 353/2002 Sb.

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Ekonomické normativy stroju

Ekonomické normativy stroju
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE