Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Agroporadenství

Navigace
Poradenství
Expertní systémy a metodiky
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Informační podpora
Aktuality -Informační podpora
Legislativa ČR
Legislativa EU
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : so - 14.12.2019
Svátek má : Lýdie
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Nový návrh nařízení vlády č. 353/2002 Sb.
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 47346 ; Vydáno : 17.5. 2006 ; Autor : Ing Vlasta Holasová
Současný právní stav a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Nový návrh nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší – ZSZP
ZSZP návrh aktualizace
Ministerstvo životního prostředí předkládá nový návrh nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, jako prováděcí právní předpis k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh má nahradit stávající platné nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních  stacionárních zdrojů  znečišťování ovzduší, které nabylo účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů a to 14. srpna 2002. Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., nahradilo dříve platnou vyhlášku MŽP č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší. Dle dostupných informací, zpracování nového nařízení vlády č. 353/2002 Sb., proběhlo v relativně krátkém čase a s vědomím, že v některých případech bylo velmi složité stanovit pro určitou technologii odpovídající kategorii zdroje, neboť ani odborníci neměli v těchto případech jednotný názor.

Pro zemědělce je především zajímavá oblast přílohy č. 2.  Několikaleté zkušenosti z praxe, daly podnět pro revizi výše zmiňované přílohy č. 2 k tomuto novelizovanému nařízení.

Při koncipování nové právní úpravy se vycházelo z principu míry vlivu jednotlivého zdroje na ovzduší a byl změněn dosavadní stav, vzniklý na základě zařazení některých zdrojů do kategorie v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) bez ohledu na míru vlivu těchto zdrojů na ovzduší.

V důsledku nového přístupu byla celá řada zdrojů přeřazena do nižší kategorie.

Při zpracování tohoto návrhu byl reflektován požadavek na zpřísnění emisních limitů u některých zdrojů pro vybrané znečišťující látky tak, aby se tyto emisní limity pohybovaly na úrovni limitů odpovídající pro dané technologie ve vyspělých zemích a na úrovni dané dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREF). Požadavek na zpřísnění emisních limitů byl vyvolán potřebou snížit emise znečišťujících látek do ovzduší a tím  přispět ke zlepšení kvality ovzduší hlavně v oblasti tuhých znečišťujících látek a také NH3 a přispět ke splnění národních emisních stropů od r. 2010, ke kterým se Česká republika zavázala. Dále je zřejmé, že k roku 2020 dojede k dalšímu výraznému snížení hodnot národních emisních stropů pro následující znečišťujících látky: SO2, NOx, VOC, NH3. Toto zpřísnění emisních limitů a jejich platnost je navržena od 1. ledna 2010.

 


Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc prosinec 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Dnešní články
www.kr-ustecky.cz a www.kisuk.cz">Získejte značku Přemysla Oráče Ústeckého kraje
www.regionalnipotravina.cz a www.kisuk.cz

">Získejte značku Regionální potravina Ústeckého kraje
www.lidovky.cz">V Česku včelaříme blbě, medaři plní úly chemií, píše pronásledovaný včelař
Syndrom vařené žáby
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2019
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 28. únoru 2019
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkajících se zemědělské výroby a rozvoje venkova v roce 2018
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské vyroby a rozvoje venkova k 30. listopadu 2018
Projekty na podporu chovatelů masného skotu
Pozvánka na exkurzi "Zemědělství na Vysočině"

Nejčtenější články
Vybraná ustanovení právních předpisů ES týkající se zákonných požadavků na hospodaření dle čl. 3 a 4 a přílohy 3 nařízení Rady 1782/03 z 29. 9. 2003
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č 1698/2005
Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků
Výběr z České legislativy (zákony, vyhlášky a nařízení vlády)
Vyšla "Příručka ochrany proti vodní erozi"
Nový evropský vzdělávací program celoživotního učení - Lifelong Learning Programme
Evropská komise doporučila daňové zvýhodnění biopaliv
Organizace agro-potravinářského výzkumu v EU a jeho budoucí zaměření (Trendy v potravinářském výzkumu)
Nový návrh nařízení vlády č. 353/2002 Sb.

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Ekonomické normativy stroju

Ekonomické normativy stroju
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE