Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Agroporadenství

Navigace
Poradenství
Expertní systémy a metodiky
Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě
Příručka Kontrolní listy
Ekonomika pro poradce a manažery
Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření
Kompostování přebytečné travní biomasy
Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku
Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku
Kapesní atlas trav
Čištění odpadních vod
Bioplyn v zemědělství
Program "Evidence hnojení"
Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu
Technické a technologické normativy pro podporu rozhodovacích procesů
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Zpracování půdy ve chmelnicích
Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel.
Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemenic.
Technologické systémy skladování brambor
Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí.
Ošetřování a skladování zrnin ve věžových zásobnících a halových skladech.
Silážování čerstvého pivovarského mláta se sladovým květem a systémy jeho zkrmování u vysokoprodukčních dojnic a ve výkrmu býků.
Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance
Praktický návod plnění požadavků směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/1/ES o integrované prevenci v podmínkách chovů ho
Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic
Kapesní katalog krmiv
Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných o
Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) z víceletých pícnin a trvalých travních porostů.
Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů.
Hospodaření se statkovými hnojivy 2008 - program ke stažení.
Rozhodovací pravidla pro pěstování jarního sladovnického ječmene
Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství
Obnovitelné zdroje energie
Hodnocení technologie zakládání porostů
Metodická příručka-Konzumní brambory a brambory na výrobu škrobu
Nitrátová směrnice
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Informační podpora
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : po - 26.8.2019
Svátek má : Luděk
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Silážování vlhkého mačkaného zrna konzervovaného chemickým přípravkem založeným na bázi kyseliny propionové a mravenčí
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 139168 ; Vydáno : 29.12. 2016 ; Autor : Ing. Josef Kořínek
Metodika

Význam silážní kukuřice v krmných dávkách pro skot je neoddiskutovatelný. Živinová kvalita siláží se odvíjí především ze stále lepších hybridů, které svým způsobem vyžadují intenzivnější úroveň hnojení, chemické ochrany a agronomických zásahů. Význačným motorem se stává stále vyšší živočišná produkce, která potřebuje, aby krmné dávky měly vysokou koncentraci energie s maximální produkční účinností. Možností, jak docílit požadovanou energii v krmných dávkách je několik.  Zvýšit energii v silážích kukuřice můžeme výběrem vhodného silážního hybridu s dobrým % obsahu škrobu, který sklidíme v optimální zralosti v závislosti na stravitelnosti stonku. K dalšímu zvýšení koncentrace energie můžeme přispět zvýšením strniště při sklizni až na 50 cm.
Pro další zvýšení energie v krmné dávce vznikla metoda sklizně LKS, to je sklizeň celých palic včetně listenů. Metoda se začala používat v osmdesátých letech minulého století, ale i v současné době se ještě dělá na některých podnicích v ČR. Zpočátku to mělo velký přínos, protože se zvyšovala energie v krmných dávkách a nahrazovala také chybějící jadrné krmivo. Hlavním důvodem, proč se v některých podnicích vyrábí siláže LKS je ten, že zemědělský podnik si vyrábí siláž sám, vlastní technikou a nepotřebuje k tomu objednávat služby. Jednou z příčin, proč se přestávají vyrábět siláže LKS, je jejich kvalita. Klimatické podmínky se v posledních letech značně mění a prakticky každý rok má svá specifika. Dochází k oteplování a střídají se suchá a vlhká období a tyto změny mají vliv na změnu epifytní mikroflóry a rozvoji plísní a kvasinek. Za nepříznivých podmínek nemá palice ozrněnou špičku, která není zakrytá listeny a dochází k primárnímu zaplísnění. Plíseň pak prorůstá vřetenem a dochází k rozvoji mykotoxinů. Obsah mykotoxinů bývá někdy tak toxický, že má nejen vliv na užitkovost, březost, ale i na zdravotní stav zvířat. Dají se sice použít vyvazovače, ale jejich účinek je u některých malý a pohybuje se od 30 % do 60 %. Dalším problémem u siláží LKS je špatná konzervovatelnost. Při konzervaci se používají pouze probiotické přípravky, které nezabrání následnému rozvoji plísní a kvasinek. Jakmile se začne siláž LKS díky mikroflóře zahřívat, tak nastává problém, který je téměř neřešitelný. Takto poškozené krmivo se nedá zkrmovat bez újmy na zdraví a vznikají tak značné ekonomické ztráty.
V roce 1997 AgroKonzulta spol. s r.o. řešila grand EP 7124 „Zvyšování produkční účinnosti objemných krmiv ve vazbě na technologii výroby a ekonomiku“. Součástí tohoto projektu bylo silážování vlhkého mačkaného zrna obilovin, luskovin a zrna kukuřice. Při pokusech jsme vycházeli z metodiky finské firmy AIMO KORTTEEN KONEPAJA OY, která nám byla doporučena. Mačkání bylo provedeno na mačkacím stroji MURSKA. Výsledky pokusů ukázaly, že metoda silážování vlhkého mačkaného zrna přináší mnoho výhod, jak ve zvýšení produkční účinnosti krmné dávky, tak má i velký ekonomický přínos ve snižování nákladů na krmení.
Cílem metodiky „Silážování vlhkého mačkaného zrna konzervovaného chemickým přípravkem založeným na bázi kyseliny propionové a mravenčí“ je vnést nové poznatky do výroby těchto siláží. Zrno obilovin, luskovin a zrna kukuřice patří k nejdražším komponentů krmné dávky. V případě nedodržení technologických a konzervačních postupů pak může dojít ke značným finančním ztrátám tím, že se zrno zkazí a nesmí se zkrmovat zvířatům.  Následně se musí zlikvidovat a místo něho se musí nakoupit jiné jadrné krmivo.

Ke stažení zde


Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc srpen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dnešní články
Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR
Zlepšení stájového prostředí, ekonomiky chovu a kvality statkových hnojiv pomocí aktivátorů biologické transformace organické hmoty
ZLEPŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PŮDNÍCH VLASTNOSTÍ A ELIMINACE DOPADŮ SUCHA NA VÝŠI PRODUKCE PLODIN POMOCÍ APLIKACE PŮDNÍCH AKTIVÁTORŮ
Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa
Ekonomika a rentabilita pěstování brambor
Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Technologie pěstování brambor zaměřené na ochranu půdy, vody a biodiverzity

Nejčtenější články
Zemědělský poradce ve stáji - II. Telata
Hořčice
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
Schéma manipulace s hnojem
Jaké množství statkových hnojiv produkuji?
Úvod k expertnímu systému pro organické hnojení na zemědělské půdě
Jakou potřebuji skladovací kapacitu pro statková hnojiva?
Jaké jsou ztráty živin při skladování hnoje?
Jak určím optimální surovinovou skladbu kompostu?
Jaké mechanizační a přepravní prostředky budu potřebovat?

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Ekonomické normativy stroju

Ekonomické normativy stroju
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE