Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Agroporadenství

Navigace
Poradenství
Expertní systémy a metodiky
Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě
Příručka Kontrolní listy
Ekonomika pro poradce a manažery
Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření
Kompostování přebytečné travní biomasy
Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku
Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku
Kapesní atlas trav
Čištění odpadních vod
Bioplyn v zemědělství
Program "Evidence hnojení"
Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu
Technické a technologické normativy pro podporu rozhodovacích procesů
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Zpracování půdy ve chmelnicích
Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel.
Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemenic.
Technologické systémy skladování brambor
Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí.
Ošetřování a skladování zrnin ve věžových zásobnících a halových skladech.
Silážování čerstvého pivovarského mláta se sladovým květem a systémy jeho zkrmování u vysokoprodukčních dojnic a ve výkrmu býků.
Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance
Praktický návod plnění požadavků směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/1/ES o integrované prevenci v podmínkách chovů ho
Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic
Kapesní katalog krmiv
Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných o
Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) z víceletých pícnin a trvalých travních porostů.
Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů.
Hospodaření se statkovými hnojivy 2008 - program ke stažení.
Rozhodovací pravidla pro pěstování jarního sladovnického ječmene
Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství
Obnovitelné zdroje energie
Hodnocení technologie zakládání porostů
Metodická příručka-Konzumní brambory a brambory na výrobu škrobu
Nitrátová směrnice
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Informační podpora
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : ne - 17.11.2019
Svátek má : Mahulena
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Expertní systémy a metodiky
Hodnocení technologie různého zakládání porotů s použitím přípravku PRP SOL
Zhodnocení působení půdního přípravku PRP SOL na půdní prostředí při různém zpracování půdy v poloprovozních podmínkách v aridnějším regionu kukuřičné výrobní oblasti
14.2. 2012 - kor
Vyšla "Příručka ochrany proti vodní erozi"
MZe spolu s VÚMOP v.v.i. vydávají Přiručku ochrany proti vodní erozi. Zdroj: MZe
23.9. 2011 - smi
Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství
Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství
16.6. 2010 - kor
Schéma manipulace s hnojem

Graficky ztvárněné povinnosti při manipulaci s hnojem

24.5. 2010 - kor
Silážování čerstvého pivovarského mláta se sladovým květem a systémy jeho zkrmování u vysokoprodukčních dojnic a ve výkrmu býků.
Cílem metodické příručky je předat řešení konzervace pivovarského mláta se sladovým květem,kde zvýšením sušiny čerstvého mláta na optimální hodnotu se zamezí odtoku silážních šťáv (kladný vliv na životního prostředí).
18.11. 2009 - Kolektiv autorů
Odkaz otevře nové oknoAktuálně k riziku poškození ozimů mrazem
Odborníci VÚRV, v.v.i. připravili základní informace, jak zjistit životnost rostlin obilovin a řepky. Zdroj: VÚRV v.v.i.
12.2. 2012 - smi
METODY ELIMINACE TEPELNÉHO STRESU-VÝZNAMNÁ CHOVATELSKÁ REZERVA
SOUBOR ODBORNÝCH STATÍ PRO PORADCE   O.Doležal a spolupracovníci
29.9. 2010 - kor
Pomůcka pro orientační výpočet snížení dotací, vyplývající z kontrol podmíněnosti
Pomůcka pro orientační výpočet snížení dotací, vyplývající z kontrol podmíněnosti
25.5. 2010 - kor
Ošetřování a skladování zrnin ve věžových zásobnících a halových skladech.
Metodická příručka popisuje technologické systémy při ošetřování a skladování potravinářských zrnin ve věžových a halových skladech, vlivy technologických linek na kvalitu a mechanické poškození zrnin při ošetřování a skladování, řízení klimatu a úpravy produkce při skladování.
18.11. 2009 - Kolektiv autorů
Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance.
Autorský kolektiv reaguje metodickou příručkou na dotazy vystupujícími z provozů pastvin, které jsou v různých lokalitách spojeny s chovem skotu bez tržní produkce mléka a s chovem ovcí.
18.11. 2009 - Kolektiv autorů
Na začátek  Předchozí 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 | [11] Následující  Na konec

 


Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc listopad 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Dnešní články
Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR
Zlepšení stájového prostředí, ekonomiky chovu a kvality statkových hnojiv pomocí aktivátorů biologické transformace organické hmoty
ZLEPŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PŮDNÍCH VLASTNOSTÍ A ELIMINACE DOPADŮ SUCHA NA VÝŠI PRODUKCE PLODIN POMOCÍ APLIKACE PŮDNÍCH AKTIVÁTORŮ
Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa
Ekonomika a rentabilita pěstování brambor
Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Technologie pěstování brambor zaměřené na ochranu půdy, vody a biodiverzity

Nejčtenější články
Zemědělský poradce ve stáji - II. Telata
Hořčice
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
Schéma manipulace s hnojem
Jaké množství statkových hnojiv produkuji?
Úvod k expertnímu systému pro organické hnojení na zemědělské půdě
Jakou potřebuji skladovací kapacitu pro statková hnojiva?
Jaké jsou ztráty živin při skladování hnoje?
Jak určím optimální surovinovou skladbu kompostu?
Jaké mechanizační a přepravní prostředky budu potřebovat?

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Ekonomické normativy stroju

Ekonomické normativy stroju
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE