Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Podpora lesního hospodáoství z PRV 2014-2020; národní dotace do lesního hospodáoství

Navigace
Poradenství
Expertní systémy a metodiky
Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě
Příručka Kontrolní listy
Ekonomika pro poradce a manažery
Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření
Kompostování přebytečné travní biomasy
Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku
Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku
Kapesní atlas trav
Čištění odpadních vod
Bioplyn v zemědělství
Program "Evidence hnojení"
Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu
Technické a technologické normativy pro podporu rozhodovacích procesů
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Zpracování půdy ve chmelnicích
Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel.
Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemenic.
Technologické systémy skladování brambor
Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí.
Ošetřování a skladování zrnin ve věžových zásobnících a halových skladech.
Silážování čerstvého pivovarského mláta se sladovým květem a systémy jeho zkrmování u vysokoprodukčních dojnic a ve výkrmu býků.
Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance
Praktický návod plnění požadavků směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/1/ES o integrované prevenci v podmínkách chovů ho
Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic
Kapesní katalog krmiv
Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných o
Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) z víceletých pícnin a trvalých travních porostů.
Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů.
Hospodaření se statkovými hnojivy 2008 - program ke stažení.
Rozhodovací pravidla pro pěstování jarního sladovnického ječmene
Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství
Obnovitelné zdroje energie
Hodnocení technologie zakládání porostů
Metodická příručka-Konzumní brambory a brambory na výrobu škrobu
Nitrátová směrnice
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Informační podpora
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : pá - 23.2.2018
Svátek má : Svatopluk
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Expertní systémy a metodiky
Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) z víceletých pícnin a trvalých travních porostů.
V publikaci jsou presentována doporučení, která jsou významná pro uplatnění technologií ve formě pastvy a konzervované píce.Cílem publikace je doporučit zemědělcům, podle čeho se mají rozhodovat při výběru víceletých pícnin a obhospodařování pro jejich využití k výrobě skotu.
18.11. 2009 - Kolektiv autorů
Hospodaření se statkovými hnojivy 2008 - program ke stažení.
Program na základě stavů hospodářských zvířat v různých kategoriích počítá v denních či měsíčních intervalech produkci statkových hnojiv, sleduje využití a naplnění skladů, hodnotí skladový obrat a napomáhat při rozhodování uživatele při distribuci statkových hnojiv ke hnojení nebo k jinému využití (zpracování při výrobě bioplynu, separace apod.).
18.11. 2009 - Kolektiv autorů
Technologické systémy skladování brambor.
Ucelený metodický přehled technologických systémů skladování brambor, vlivů technologických linek na kvalitu a poškození brambor při skladování a úpravu, energetické a ekonomické náročnosti různých systémů skladování.
22.10. 2009 - Kolektiv autorů
Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel. Sběr, třídění a využití organických odpadů.
Metodická příručka je určená pro zemědělce, poradce, projektanty a dodavatele technologií a technických systémů pro zpracování energetické biomasy.
21.10. 2009 - Kolektiv autorů
Zpracování půdy ve chmelnicích
Metodika je zaměřena na zpracování půdy ve chmelařství umožňující výsadbu chmele, regulující především vodní a vzdušný režim půdy, následně pak i její režimy tepla, živin a biologickou aktivitu.
20.10. 2009 - Kolektiv autorů
Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů.
Cílem metodiky je vypracování pracovních postupů výroby tuhých biopaliv v různých obchodních formách z biogenních produktů a biomasy.
18.11. 2009 - Kolektiv autorů
Rozhodovací pravidla pro pěstování jarního sladovnického ječmene
SLAD -poradenská pomůcka
Program SLAD slouží k podpoře rozhodování pěstitelů jarního sladovnického ječmene ve významných bodech pěstební technologie. Cílem zde navrhovaných pěstitelských opatření je dosažení nadprůměrného výnosu a požadované sladovnické kvality zrna.
18.11. 2009 - Kolektiv autorů
Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí.
Metodika poskytuje informace o využití dosupných regulačních opatření pro účinné potlačení vytrvalých plevelů v hlavních plodinách.
22.10. 2009 - Kolektiv autorů
Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemenic.
Tato publikace je určena chovatelům, shrnuje aktuální výsledky výzkumné činnosti, které lze využít v managementu reprodukčního procesu skotu.
21.10. 2009 - Kolektiv autorů
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
Informace o systému kontrol podmíněnosti (Cross Compliance) v České republice v roce 2009 .Zdroj: MZe
9.3. 2009 - smi
Na začátek  Předchozí 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 | [11] Následující  Na konec

 


Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc únor 2018 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Dnešní články
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR
Ekonomika a rentabilita pěstování brambor
Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Technologie pěstování brambor zaměřené na ochranu půdy, vody a biodiverzity
Využití luskovino-obilních směsek pro zlepšení půdní úrodnosti a jako půdoochranné pěstitelské technologie
Metodická příručka pro využití minoritních plodin v systému půdo-ochranných technologií
Silážování vlhkého mačkaného zrna konzervovaného chemickým přípravkem založeným na bázi kyseliny propionové a mravenčí
Využití Informačních zdrojů pro posouzení erozního ohrožení zemědělské půdy

Nejčtenější články
Zemědělský poradce ve stáji - II. Telata
Hořčice
Jaké množství statkových hnojiv produkuji?
Úvod k expertnímu systému pro organické hnojení na zemědělské půdě
Jakou potřebuji skladovací kapacitu pro statková hnojiva?
Jaké jsou ztráty živin při skladování hnoje?
Jaké mechanizační a přepravní prostředky budu potřebovat?
Jak určím optimální surovinovou skladbu kompostu?
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
Schéma manipulace s hnojem

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Zemědělská výroba v tabulkách a číslech

Zemědělská výroba v tabulkách a číslech
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE