Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Agroporadenství

Navigace
Poradenství
Expertní systémy a metodiky
Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě
Příručka Kontrolní listy
Ekonomika pro poradce a manažery
Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření
Kompostování přebytečné travní biomasy
Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku
Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku
Kapesní atlas trav
Čištění odpadních vod
Bioplyn v zemědělství
Program "Evidence hnojení"
Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu
Technické a technologické normativy pro podporu rozhodovacích procesů
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Zpracování půdy ve chmelnicích
Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel.
Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemenic.
Technologické systémy skladování brambor
Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí.
Ošetřování a skladování zrnin ve věžových zásobnících a halových skladech.
Silážování čerstvého pivovarského mláta se sladovým květem a systémy jeho zkrmování u vysokoprodukčních dojnic a ve výkrmu býků.
Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance
Praktický návod plnění požadavků směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/1/ES o integrované prevenci v podmínkách chovů ho
Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic
Kapesní katalog krmiv
Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných o
Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) z víceletých pícnin a trvalých travních porostů.
Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů.
Hospodaření se statkovými hnojivy 2008 - program ke stažení.
Rozhodovací pravidla pro pěstování jarního sladovnického ječmene
Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství
Obnovitelné zdroje energie
Hodnocení technologie zakládání porostů
Metodická příručka-Konzumní brambory a brambory na výrobu škrobu
Nitrátová směrnice
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Informační podpora
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : pá - 6.12.2019
Svátek má : Mikuláš
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Expertní systémy a metodiky
Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel. Sběr, třídění a využití organických odpadů.
Metodická příručka je určená pro zemědělce, poradce, projektanty a dodavatele technologií a technických systémů pro zpracování energetické biomasy.
21.10. 2009 - Kolektiv autorů
Zpracování půdy ve chmelnicích
Metodika je zaměřena na zpracování půdy ve chmelařství umožňující výsadbu chmele, regulující především vodní a vzdušný režim půdy, následně pak i její režimy tepla, živin a biologickou aktivitu.
20.10. 2009 - Kolektiv autorů
Pěstování obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství
Metodická pomůcka vytvořená v podpůrném programu 9.F.g. Vydala Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN: 978-80-7394-116-1.
10.12. 2008 - Kolektiv autorů
Provozní náklady zemědělských strojů
Soubor normativů investičních a provozních nákladů energetických i přípojných mechanizačních prostředků. Tabulky uvádí pořizovací cenu, doporučené roční nasazení stroje, výkonnost, spotřebu paliva, variabilní a fixní náklady. Normativy jsou zpracovány pro cca 170 druhů strojů.
19.11. 2008 - Kolektiv autorů
Technologické postupy pěstování plodin
Technologické postupy pěstování obsahují časový sled technologických operací, jejich opakovatelnost a dále specifikaci materiálových vstupů a produkce. Jsou zpracovány pro většinu běžných zemědělských plodin v členění podle 3 výrobních oblastí.
19.11. 2008 - Kolektiv autorů
Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemenic.
Tato publikace je určena chovatelům, shrnuje aktuální výsledky výzkumné činnosti, které lze využít v managementu reprodukčního procesu skotu.
21.10. 2009 - Kolektiv autorů
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
Informace o systému kontrol podmíněnosti (Cross Compliance) v České republice v roce 2009 .Zdroj: MZe
9.3. 2009 - smi
Kontrola podmíněnosti (cross compliance)
Kontrolované požadavky platné pro rok 2009. Schváleno Ministerstvem zemědělství dne 13.11.2008.
2.12. 2008 - Kolektiv autorů
Provozní náklady strojních souprav
Obsahuje soubor doporučených strojních souprav v členění podle pracovních operací. Pro jednotlivé soupravy jsou uvedeny hlavní provozní a ekonomické normativy – výkonnost, spotřeba paliva, variabilní a fixní náklady na 1 hodinu a na 1 hektar. Normativy jsou zpracovány pro cca 300 druhů strojních souprav.
19.11. 2008 - Kolektiv autorů
Ekonomika pěstování plodin
Obsahuje podrobnější specifikaci nákladů na pěstování plodiny a hodnoty jejich  produkce. Dále uvádí řadu měrných ukazatelů pro vyhodnocení výsledné ekonomiky plodiny bez dotací i s využitím dotací. Normativy jsou zpracovány většinu běžných zemědělských plodin v členění podle 3 výrobních oblastí.
19.11. 2008 - Kolektiv autorů
Na začátek  Předchozí 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 | [11] Následující  Na konec

 


Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc prosinec 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Dnešní články
Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR
Zlepšení stájového prostředí, ekonomiky chovu a kvality statkových hnojiv pomocí aktivátorů biologické transformace organické hmoty
ZLEPŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PŮDNÍCH VLASTNOSTÍ A ELIMINACE DOPADŮ SUCHA NA VÝŠI PRODUKCE PLODIN POMOCÍ APLIKACE PŮDNÍCH AKTIVÁTORŮ
Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa
Ekonomika a rentabilita pěstování brambor
Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Technologie pěstování brambor zaměřené na ochranu půdy, vody a biodiverzity

Nejčtenější články
Zemědělský poradce ve stáji - II. Telata
Hořčice
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
Schéma manipulace s hnojem
Jaké množství statkových hnojiv produkuji?
Úvod k expertnímu systému pro organické hnojení na zemědělské půdě
Jakou potřebuji skladovací kapacitu pro statková hnojiva?
Jaké jsou ztráty živin při skladování hnoje?
Jak určím optimální surovinovou skladbu kompostu?
Jaké mechanizační a přepravní prostředky budu potřebovat?

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Ekonomické normativy stroju

Ekonomické normativy stroju
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE