Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Agroporadenství

Navigace
Poradenství
Expertní systémy a metodiky
Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě
Příručka Kontrolní listy
Ekonomika pro poradce a manažery
Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření
Kompostování přebytečné travní biomasy
Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku
Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku
Kapesní atlas trav
Čištění odpadních vod
Bioplyn v zemědělství
Program "Evidence hnojení"
Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu
Technické a technologické normativy pro podporu rozhodovacích procesů
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Zpracování půdy ve chmelnicích
Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel.
Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemenic.
Technologické systémy skladování brambor
Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí.
Ošetřování a skladování zrnin ve věžových zásobnících a halových skladech.
Silážování čerstvého pivovarského mláta se sladovým květem a systémy jeho zkrmování u vysokoprodukčních dojnic a ve výkrmu býků.
Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance
Praktický návod plnění požadavků směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/1/ES o integrované prevenci v podmínkách chovů ho
Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic
Kapesní katalog krmiv
Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných o
Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) z víceletých pícnin a trvalých travních porostů.
Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů.
Hospodaření se statkovými hnojivy 2008 - program ke stažení.
Rozhodovací pravidla pro pěstování jarního sladovnického ječmene
Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství
Obnovitelné zdroje energie
Hodnocení technologie zakládání porostů
Metodická příručka-Konzumní brambory a brambory na výrobu škrobu
Nitrátová směrnice
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Informační podpora
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : so - 14.12.2019
Svátek má : Lýdie
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Expertní systémy a metodiky
Výroba a využití bioplynu v zemědělství
Úvod do problematiky bioplynových stanic. VÚZT, v.v.i. Praha – Ruzyně. ISBN 978-80-86884-28-8.
11.1. 2008 - Kolektiv autorů
Jak splnit požadavky systému "cross-compliance" v oblasti výživy a krmení zvířat
Problematika je rozdělena do 4 kapitol: odpadní vody, nadměrné emise některých prvků prostřednictvím výkalů, bezpečnost potravin a používání krmných technologií v chovu hospodářských zvířat. MZLU v Brně. ISBN 978-80-7375-124-1.
10.1. 2008 - Kolektiv autorů
Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření zaměřené na prevenci škod působených zvěří a na zvěři.
Marada, P. a kol. (2007): Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření zaměřené na prevenci škod působených zvěří a na zvěři. MZLU v Brně. 64 s. ISBN 978-80-7375-121-0.
9.1. 2008 - Kolektiv autorů
Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku
Metodická pomůcka. ZERA–Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Náměšť nad Oslavou. ISBN 80–903548–4–X
9.1. 2008 - Kolektiv autorů
Metodika preventivního opatření v prvovýrobě mléka jako nástroj zdravotní bezpečnosti
Metodika je určena pro chovatele dojnic a všechny pracovníky zabývající se problematikou zdravotní bezpečnosti a jakosti mléka i mléčných výrobků v celé produkční, zpracovatelské a spotřebitelské vertikále. Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. ISBN 978-80-903868-0-8
8.1. 2008 - Kolektiv autorů
Doporučený obsah živin v krmných směsích a výživná hodnota krmiv pro drůbež
Doporučené obsahy živin v krmných směsích pro drůbež a tabulky výživné hodnoty krmiv. MZLU v Brně. ISBN 978-80-7375-091-6.
10.1. 2008 - Kolektiv autorů
Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby
Býci působící v přirozené plemenitbě představují významný genetický potenciál, který je zdrojem ekonomického přínosu i šlechtitelského pokroku chovatele.Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o. Rapotín.  ISBN: 978-80-87144-01-5.
10.1. 2008 - Kolektiv autorů
Kompostování přebytečné travní biomasy.
Metodická pomůcka se zabývá vhodnou technologií, která umožňuje zpracovat a využít travní biomasu, která není použita pro výrobu krmiv hospodářských zvířat.  ZERA–Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.,  Náměšť nad Oslavou. ISBN 80–903548–6–6
9.1. 2008 - Kolektiv autorů
Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku
Metodická pomůcka. ZERA–Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Náměšť nad Oslavou. ISBN 80–903548–5–8
9.1. 2008 - Kolektiv autorů
Ekonomika pro poradce a manažery
Poradenská pomůcka - Kalkulace příspěvků na úhradu a plánování výrobní struktury zemědělského podniku
3.1. 2008 - kor
Na začátek  Předchozí 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 | [11] Následující  Na konec

 


Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc prosinec 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Dnešní články
Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR
Zlepšení stájového prostředí, ekonomiky chovu a kvality statkových hnojiv pomocí aktivátorů biologické transformace organické hmoty
ZLEPŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PŮDNÍCH VLASTNOSTÍ A ELIMINACE DOPADŮ SUCHA NA VÝŠI PRODUKCE PLODIN POMOCÍ APLIKACE PŮDNÍCH AKTIVÁTORŮ
Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa
Ekonomika a rentabilita pěstování brambor
Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Technologie pěstování brambor zaměřené na ochranu půdy, vody a biodiverzity

Nejčtenější články
Zemědělský poradce ve stáji - II. Telata
Hořčice
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
Schéma manipulace s hnojem
Jaké množství statkových hnojiv produkuji?
Úvod k expertnímu systému pro organické hnojení na zemědělské půdě
Jakou potřebuji skladovací kapacitu pro statková hnojiva?
Jaké jsou ztráty živin při skladování hnoje?
Jak určím optimální surovinovou skladbu kompostu?
Jaké mechanizační a přepravní prostředky budu potřebovat?

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Ekonomické normativy stroju

Ekonomické normativy stroju
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE