Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Podpora lesního hospodáoství z PRV 2014-2020; národní dotace do lesního hospodáoství

Navigace
Poradenství
Expertní systémy a metodiky
Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě
Příručka Kontrolní listy
Ekonomika pro poradce a manažery
Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření
Kompostování přebytečné travní biomasy
Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku
Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku
Kapesní atlas trav
Čištění odpadních vod
Bioplyn v zemědělství
Program "Evidence hnojení"
Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu
Technické a technologické normativy pro podporu rozhodovacích procesů
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Zpracování půdy ve chmelnicích
Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel.
Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemenic.
Technologické systémy skladování brambor
Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí.
Ošetřování a skladování zrnin ve věžových zásobnících a halových skladech.
Silážování čerstvého pivovarského mláta se sladovým květem a systémy jeho zkrmování u vysokoprodukčních dojnic a ve výkrmu býků.
Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance
Praktický návod plnění požadavků směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/1/ES o integrované prevenci v podmínkách chovů ho
Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic
Kapesní katalog krmiv
Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných o
Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) z víceletých pícnin a trvalých travních porostů.
Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů.
Hospodaření se statkovými hnojivy 2008 - program ke stažení.
Rozhodovací pravidla pro pěstování jarního sladovnického ječmene
Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství
Obnovitelné zdroje energie
Hodnocení technologie zakládání porostů
Metodická příručka-Konzumní brambory a brambory na výrobu škrobu
Nitrátová směrnice
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Informační podpora
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : pá - 23.2.2018
Svátek má : Svatopluk
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Mapa serveru
Poradenství
     1. Aktuality - poradenského systému
     2. semináře presentace
     3. Zemědělský poradenský systém
     4. Registr poradců
     5. Bodové hodnocení vzdělávacích akcí
     6. Část vyhrazená pro akreditované poradce
              1. V. akreditační kolo 07
              2. VI. akreditační kolo 08
              3. VII. akreditační kolo 09
              4. VIII. akreditační kolo 10
              5. VIII. akreditační kolo 2010
              6. XIII. Akreditační řízení 2015
     7. Cross compliance
              1. Legislativa 19 směrnic
              2. Zákonné požadavky a GAEC
     8. Směrnice MZe
     9. Směrnice MZe staré neplatné
     10. Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025
Expertní systémy a metodiky
     1. Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě
     2. Příručka Kontrolní listy
              1. Kontrola podmíněnosti (cross compliance)
     3. Ekonomika pro poradce a manažery
     4. Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření
     5. Kompostování přebytečné travní biomasy
     6. Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku
     7. Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku
     8. Kapesní atlas trav
     9. Čištění odpadních vod
     10. Bioplyn v zemědělství
     11. Program "Evidence hnojení"
     12. Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu
     13. Technické a technologické normativy pro podporu rozhodovacích procesů
              1. Starší verze normativů
     14. Rostlinná výroba
     15. Živočišná výroba
     16. Zpracování půdy ve chmelnicích
     17. Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel.
     18. Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemenic.
     19. Technologické systémy skladování brambor
     20. Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí.
     21. Ošetřování a skladování zrnin ve věžových zásobnících a halových skladech.
     22. Silážování čerstvého pivovarského mláta se sladovým květem a systémy jeho zkrmování u vysokoprodukčních dojnic a ve výkrmu býků.
     23. Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance
     24. Praktický návod plnění požadavků směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/1/ES o integrované prevenci v podmínkách chovů ho
     25. Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic
     26. Kapesní katalog krmiv
     27. Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných o
     28. Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) z víceletých pícnin a trvalých travních porostů.
     29. Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů.
     30. Hospodaření se statkovými hnojivy 2008 - program ke stažení.
     31. Rozhodovací pravidla pro pěstování jarního sladovnického ječmene
     32. Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství
     33. Obnovitelné zdroje energie
     34. Hodnocení technologie zakládání porostů
     35. Metodická příručka-Konzumní brambory a brambory na výrobu škrobu
     36. Nitrátová směrnice
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
     1. Odborné kurzy pedagogů SOŠ
     2. Požadavky systému "cross compliance" v oblasti výživy zvířat
     3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
     4. Semináře pro ředitele škol TVZ
Vzdělávání v ČR
     1. Aktuality - Vzdělávání v ČR
              1. Roční vzdělávací plán MZe v 2009
     2. Komise pro elektronické vzdělávání
     3. Mezinárodní spolupráce
              1. Aktuality - Mezinárodní spolupráce
              2. Projekty
     4. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
     5. Pedagogické minimum
     6. Vzdělávání státní správy
              1. Environmentální vzdělávání
              2. Ostatní kurzy
              3. Informační gramotnost
              4. Vstupní vzdělávání
     7. Vzdělávání veřejné správy
              1. Znalost práv a povinností myslivecké stráže
     8. Výzkumné ústavy MZe ČR
     9. Koncepce
Zemědělské školy
     1. Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru
     2. Časopis Zemědělská škola (externí odkaz)
     3. Databáze škol
     4. Trvalá vzdělávací základna MZe ČR
              1. Aktuality - TVZ
              2. Projekty
              3. Síť škol SVZ MZe ČR
     5. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Informační podpora
     1. Aktuality -Informační podpora
     2. Legislativa ČR
     3. Legislativa EU

Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc únor 2018 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Dnešní články
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR
Ekonomika a rentabilita pěstování brambor
Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Technologie pěstování brambor zaměřené na ochranu půdy, vody a biodiverzity
Využití luskovino-obilních směsek pro zlepšení půdní úrodnosti a jako půdoochranné pěstitelské technologie
Metodická příručka pro využití minoritních plodin v systému půdo-ochranných technologií
Silážování vlhkého mačkaného zrna konzervovaného chemickým přípravkem založeným na bázi kyseliny propionové a mravenčí
Využití Informačních zdrojů pro posouzení erozního ohrožení zemědělské půdy

Nejčtenější články
Zemědělský poradce ve stáji - II. Telata
Hořčice
Jaké množství statkových hnojiv produkuji?
Úvod k expertnímu systému pro organické hnojení na zemědělské půdě
Jakou potřebuji skladovací kapacitu pro statková hnojiva?
Jaké jsou ztráty živin při skladování hnoje?
Jaké mechanizační a přepravní prostředky budu potřebovat?
Jak určím optimální surovinovou skladbu kompostu?
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
Schéma manipulace s hnojem

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Zemědělská výroba v tabulkách a číslech

Zemědělská výroba v tabulkách a číslech
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE