Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Agroporadenství

Navigace
Poradenství
Směrnice MZe staré neplatné
Expertní systémy a metodiky
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Informační podpora
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : so - 14.12.2019
Svátek má : Lýdie
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Mapa serveru
Poradenství
     1. Aktuality - poradenského systému
     2. semináře presentace
     3. Zemědělský poradenský systém
     4. Registr poradců
     5. Bodové hodnocení vzdělávacích akcí
     6. Část vyhrazená pro akreditované poradce
              1. V. akreditační kolo 07
              2. VI. akreditační kolo 08
              3. VII. akreditační kolo 09
              4. VIII. akreditační kolo 10
              5. VIII. akreditační kolo 2010
              6. XIII. Akreditační řízení 2015
     7. Cross compliance
              1. Legislativa 19 směrnic
              2. Zákonné požadavky a GAEC
     8. Směrnice MZe
     9. Směrnice MZe staré neplatné
     10. Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025
Expertní systémy a metodiky
     1. Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě
     2. Příručka Kontrolní listy
              1. Kontrola podmíněnosti (cross compliance)
     3. Ekonomika pro poradce a manažery
     4. Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření
     5. Kompostování přebytečné travní biomasy
     6. Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku
     7. Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku
     8. Kapesní atlas trav
     9. Čištění odpadních vod
     10. Bioplyn v zemědělství
     11. Program "Evidence hnojení"
     12. Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu
     13. Technické a technologické normativy pro podporu rozhodovacích procesů
              1. Starší verze normativů
     14. Rostlinná výroba
     15. Živočišná výroba
     16. Zpracování půdy ve chmelnicích
     17. Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel.
     18. Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemenic.
     19. Technologické systémy skladování brambor
     20. Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí.
     21. Ošetřování a skladování zrnin ve věžových zásobnících a halových skladech.
     22. Silážování čerstvého pivovarského mláta se sladovým květem a systémy jeho zkrmování u vysokoprodukčních dojnic a ve výkrmu býků.
     23. Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance
     24. Praktický návod plnění požadavků směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/1/ES o integrované prevenci v podmínkách chovů ho
     25. Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic
     26. Kapesní katalog krmiv
     27. Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných o
     28. Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) z víceletých pícnin a trvalých travních porostů.
     29. Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů.
     30. Hospodaření se statkovými hnojivy 2008 - program ke stažení.
     31. Rozhodovací pravidla pro pěstování jarního sladovnického ječmene
     32. Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství
     33. Obnovitelné zdroje energie
     34. Hodnocení technologie zakládání porostů
     35. Metodická příručka-Konzumní brambory a brambory na výrobu škrobu
     36. Nitrátová směrnice
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
     1. Odborné kurzy pedagogů SOŠ
     2. Požadavky systému "cross compliance" v oblasti výživy zvířat
     3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
     4. Semináře pro ředitele škol TVZ
Vzdělávání v ČR
     1. Aktuality - Vzdělávání v ČR
              1. Roční vzdělávací plán MZe v 2009
     2. Komise pro elektronické vzdělávání
     3. Mezinárodní spolupráce
              1. Aktuality - Mezinárodní spolupráce
              2. Projekty
     4. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
     5. Pedagogické minimum
     6. Vzdělávání státní správy
              1. Environmentální vzdělávání
              2. Ostatní kurzy
              3. Informační gramotnost
              4. Vstupní vzdělávání
     7. Vzdělávání veřejné správy
              1. Znalost práv a povinností myslivecké stráže
     8. Výzkumné ústavy MZe ČR
     9. Koncepce
Zemědělské školy
     1. Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru
     2. Časopis Zemědělská škola (externí odkaz)
     3. Databáze škol
     4. Trvalá vzdělávací základna MZe ČR
              1. Aktuality - TVZ
              2. Projekty
              3. Síť škol SVZ MZe ČR
     5. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Informační podpora
     1. Aktuality -Informační podpora
              1. info z regionů
     2. Legislativa ČR
     3. Legislativa EU

Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc prosinec 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Dnešní články
https://www.agronavigator.cz/agroporadenstvi/">Od 4.10.2019 nás najdete na nové adrese

Podrobné informace k omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy prostřednictvím standardu tzv. DZES 7d

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR

Počítačové kurzy pro zemědělce k DZES 5 s propojením na LPIS

Počítačové kurzy k DZES
Semináře - Nitrátová směrnice a PRV 2018
Ztráty vody ve vodohospodářské síti se snížily na polovinu, detaily o každé obci najdou lidé v nové aplikaci MZe
Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2018
Příručka ochrany proti erozi zemědělské půdy

Nejčtenější články
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova
Akreditační směrnice 2008
Schéma manipulace s hnojem
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR
Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků
Metodici ÚZEI
Výběr z České legislativy (zákony, vyhlášky a nařízení vlády)
Metodická příručka - uplatňování škody způsobené zvěří na zemědělských pozemcích a metodika  oceňování těchto škod 
Zrušení prioritní vzdělávací akce pro poradce - podoblast "Zemědělství a ochrana přírody a krajiny".

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Ekonomické normativy stroju

Ekonomické normativy stroju
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE